சருக்கு மரம்
என்றுதெரிந்தே,
லாபக் கணியைப்
பரிக்க நினைத்து ஏறி
ஏமாறி விழும்
மூடர்களின் கோவில்.

4 comments

 1. meenakshi sundar  

  தமிழை கொல்லாதே..சொற்பிழை தமிழின் அழகை கொல்லுதே!!.

 2. Anonymous  

  செய்வன திருந்தச் செய்!!

 3. மீனாட்சி சுந்தர்  

  ஏறினால் விற்க மனமில்லை
  இறங்கினால் வாங்க பணமில்லை.

  -----------

  பணமெனும் தாயக்கட்டை கொண்டு
  விளையாடும் பரமபதம்

 4. brenesh  

  லாபக் கனியைப்
  பறிக்க

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)