என்றோ இறந்த அசுரனுக்காக
இந்த வெகுளி குழந்தைகூட்டத்தின்
ஆட்டம் பாட்டம் இன்றும் தீரவில்லை.
ஆனால் தினம் வாட்டும்
இந்த பசி என்ற
அசுரனை என்று கொல்வோம்
என்று கொண்டாடுவோம்.

--------------------------
குறிப்பு:
வறுமையை ஒழிப்போம்

1 comments

  1. Sethu  

    Gud Thought! I like this very much...

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)