இருவருமே ஒரே அச்சில் செய்யப்பட்டோமா ?

உன்னிடத்தில் பொறாமை இல்லை.
நான் என்ற தலைக்கனமுமில்லை.
நீயும் நானும் சேர்ந்தே இருந்தும்
நம் முடிவுகள் ஒத்து இருந்ததில்லை

இருந்தும் என்னை
விட்டு நீ விலகவில்லை  
அதனால் தான் என்னுள் இத்தனை குழப்பங்களா?

இல்லை,
உன் ஆசைகளை என்மீது
துளைத்து நீ மட்டும்
நல்லவனாக இருக்க இத்தனை நாடகம்.

இருந்தும் உன்னை விட்டு
விலக எனக்கும் வழி தெரியவில்லை! 
நமக்குள் இந்த போராட்டம் தொடரும்.

 

வியர்வை சிந்த 

உழைத்த காலம் - இறந்த காலம்,
வியர்வை சிந்துவதற்கு  
உழைக்கும் காலம் - நிகழ் காலம்
வியர்வை என்ற வார்த்தைக்கு  
விக்கீயில் பொருள் தேடும் - எதிர் காலம்

என்று முடியும்  

இந்த தொடர் நாடகம்,
என்று மடியும்
இந்த தொலைக்காட்சி மோகம்!

Subscribe to: Posts (Atom)