செருப்பை குத்திய
முள்ளை திட்டுவதில்லை நாம்..
செருப்பை தாண்டியும்..
நம் கால்களை குத்த விட்ட
செருப்பை திட்டும் உலகம்

கரிசனம் காட்ட வழியில்லை..
செருப்பு பதில் சொல்லத் தெரியவில்லை

காதலையும் காதலியையும் சந்திக்க/கொண்டாட,
இந்த ஒரு நாள் மட்டும் போதும்
என்று நினைப்பவர்களுக்கு
மட்டும் - ‘இன்று’ காதலர் தினம்

Subscribe to: Posts (Atom)