என்றுமே
வெள்ளையாய் கண்ட நிலா..
இன்று எழுந்த பொழுது..
கண்ணேதிரே
கையருகே..

உடனே
என் நினைவெல்லாம்
அதில் நிறம் பூச ஆசை..

கையருகே என்
கண்களை கூசிய
நட்சத்திரங்கள்..

கற்களை தூக்கி எறிவதய் போல்..
எறிந்து விளையாட
ஆசை..

திடீரென என்னுள் ஒரு மாற்றம்..
நிலவு கையருகே..இருக்கிறதே..
நான் சொர்கத்தில் இருக்கிறேனா..
இல்லை வானே கீழ்
இறங்கியதா..

யோசித்த பொழுது,,மணி
அடித்தது,..பரிட்சை நேரமும்
முடிந்த்து..

--- பதில் தேர்வின் முடிவில்

2 comments

  1. Alsu  

    beautiful and very simple thoughts :D

  2. Guru  

    Nice thought...
    It is true... When we sit in an exam hall without knowing answer to the any of the questions... It leads us to some innovative thoughts... and our mind will wonder through so many place...
    I experienced it sometime :)

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)