பொறுமை தீர்ந்தது..
தாய் நாட்டை நோக்கி என்
பயனம் தொடர்கிறது..

பதிவுக்கும் எனக்கும் சிரிது காலம்
விடுமுறை..

மீண்டும் ஒரு சிரிய இடைவேளைக்கு பின்
சந்திப்போம்..

1 comments

  1. Keep Going Forward..... >>>>>  

    dai PAYANAM.. munu suli in da. venna talaya

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)