கதை கவிதை
இரண்டிற்கும் ஒரு
ஓற்றுமையும் உண்டு.

கவிதையின் பிறப்பிற்கு
பல சோகக்க் கதைகள்
உண்டு
கவிதைக்கு க(வி)தை விதை

-- ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கருத்து
மாற்றுக் கருத்து உண்டு ..சொல்லிட்டு போங்க

1 comments

  1. Alsu  

    kadha kkum kavitha kkum vithayi vanthu...ezhuthravan-gale porutu..avaga vazhkkayila patta vedanayum valiyum thaane sokka kavitha ya varrathu ..
    athanale sokkam mattum tha kavitha ya ezhutha mudiyum endralla.. santhoshavum kavitha ya ezhuthalam.. athuvum ezhuthravan-gale poruthu tha ..

    enna porutha varekkum kadhakkum kavithakkum "Anupavagal" tha "விதை" !!!!!

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)