சுவாசிக்க என்றுமே நமக்கு தடையில்லை
சிந்திக்க என்றுமே நமக்கு தடையில்லை
இப்படி இருக்க
நாம் நம்முடைய தலைவர்களின் தியாகத்தை
உணற ஒரு தனி தினம் - --- சுதந்திரம் ?

1 comments

 1. Meenakshi Sundar  

  Dhinamum pirrakiroom
  Dhinamum vazhkiroom
  Dhinamum kondadukiroom
  Ahnaal varudhathil oru naal thaan
  Pirantha naal??!!!

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)