அன்று ஆட்கள் தேவை
என்ற செய்தியை டீ கடை 
பேப்பரில் படித்தேன்,

இன்று எத்தனை பேருக்கு 
வேலை இல்லை என்ற
செய்தியை அதே டீ கடை 
பேப்பரில் படிக்கிறேன்!

இன்றைய  காலம் 
போதாத காலமா ?

1 comments

  1. mukoes  

    dei...US la irukkara TEA kadai thana???

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)