இருளை கண்டு
பயம் கொள்ளாத என்
விழிகளுக்கு ,ஏனோ
மதிய வெளிச்சத்தை காண
துணிச்சலில்லை.

1 comments

  1. Sandhya M  
    This comment has been removed by the author.

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)